За Нас Софтвер Хардвер Сервис Клиенти Контакт e-mail me
Клиенти
ИГМ Трејд

Производство на метални цевки, табли и челични конструкции.

ИГМ ТрејдХотел Фени

Угостителство и Хотелиерство.
Хотел Фени


Ни-Ком Трејд

Информатичка технологија, безбедносни и противпожарни системи.

Ни-Ком ТрејдОвоштарници со Ладилник Браќа Јордановски - Росоман

Купопродажба на големо и мало на овошје и зеленчук.

Браќа ЈордановскиПетров Солар

Продажба и монтирање на соларни панели и ветерници за производство на струја.

Петров Солар